Välkommen till Trelco AB

Vi har de tjänster och produkter som vi vill att Ni ska få glädje av.
Titta igenom sidan för att upptäcka vår kapacitet.

Historia

  • Trelco bildades 1989.
  • Ombildades 1990 till aktiebolag
  • 3 delägare.
  • Säte i Vikmanshyttan, södra Dalarna.
  • Från starten i hyrda lokaler, 1996 förvärvades nuvarande fastighet med ändamålsenliga kontor, lager och verkstad.

Affärside

Trelco AB skall i Mellansverige inom elsektorn tillhandahålla tjänster och material. Kundens behov skall tillfredställas genom optimala lösningar med avseende på funktion, säkerhet, ekonomi, miljö och estetik.